Vážime si Vášho súkromia
Aby tieto webové stránky správne fungovali, potrebujú využívať súbory cookie.

Cookies používame tiež na analýzu využitia a neustáleho zlepšovania funkčnosti a obsahu. Svojim súhlasom nás podporujete v ďalšej tvorbe našich webových stránok.

Ak chcete pokračovať, vyberte prosím, ktoré súbory cookies môže web použiť.Prijať potrebné súbory cookie
Viac informácií
Prijať všetky súbory cookie
Viac informácií

Spôsoby inštalácie

Na vaničku

MONTÁŽ NA VANIČKU

Sprchové zásteny v štandardných i zvláštnych rozmeroch sa vždy montujú s odsadením (7 až 26 mm; podľa typu) od hrany vaničky.
Na dlažbu

MONTÁŽ NA DLAŽBU

Sprchové zásteny vo zvláštnych rozmeroch:
Sprchové zásteny sa montujú bez odsadenia.

Sprchové zásteny v štandardných rozmeroch:
Pozor: hrozí riziko, že sprchová zástena bude menšia než zmeraná šírka dlažby. Je potrebné riadiť sa tabuľkami rozmerov na stranách 'Technická špecifikácia' na konci každého typového radu. V prípade pochybností sa obráťte na nás.
Na podmurovku

Montáž na podklad (na podmurovku)

Sprchové zásteny v štandardných i zvláštnych rozmeroch sa vždy montujú s odsadením (7 až 26 mm; podľa typu) od hrany vaničky.