Vážime si Vášho súkromia
Aby tieto webové stránky správne fungovali, potrebujú využívať súbory cookie.

Cookies používame tiež na analýzu využitia a neustáleho zlepšovania funkčnosti a obsahu. Svojim súhlasom nás podporujete v ďalšej tvorbe našich webových stránok.

Ak chcete pokračovať, vyberte prosím, ktoré súbory cookies môže web použiť.Prijať potrebné súbory cookie
Viac informácií
Prijať všetky súbory cookie
Viac informácií

Pokyny k zameriavaniu

Vľavo / Vpravo Pamätať:

Pokyny k zameriavaniu

V nike

V nike

1) Zmerajte 3 rozmery otvoru do niky: šírku hore, uprostred a dole.
2) Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3) Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.
V rohu

V rohu

1) Zmerajte šírku pravej a ľavej strany - vzdialenosť od steny k vonkajšej hrane vaničky.
2) Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3) Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.
U-montáž

U-montáž

1) Zmerajte šírku pravej a ľavej strany - vzdialenosť od steny k prednej hrane vaničky. Taktiež zmerajte šírku vaničky vpredu.
2) Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3) Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.