Cookies
Potvrdiť moje voľby
Povoliť všetko

Odmietnuť všetko

Pokyny k zameriavaniu

Vľavo / Vpravo Pamätať:

Pokyny k zameriavaniu

V nike

V nike

1) Zmerajte 3 rozmery otvoru do niky: šírku hore, uprostred a dole.
2) Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3) Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.
V rohu

V rohu

1) Zmerajte šírku pravej a ľavej strany - vzdialenosť od steny k vonkajšej hrane vaničky.
2) Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3) Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.
U-montáž

U-montáž

1) Zmerajte šírku pravej a ľavej strany - vzdialenosť od steny k prednej hrane vaničky. Taktiež zmerajte šírku vaničky vpredu.
2) Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3) Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.