Cookies
Potvrdiť moje voľby
Povoliť všetko

Odmietnuť všetko

Podmienky ochrany dát SanSwiss AG
pre používanie portálu SanSwiss

Sme radi, že Vás môžeme privítať na našich internetových stránkach.
Prístup na tieto stránky a ich používanie podlieha nasledujúcim podmienkam.

Práva duševného vlastníctva]

Všetky autorské a iné práva duševného vlastníctva ku všetkých textom, obrázkom a iným dátam obsiahnutých na týchto stránkach sú vlastníctvom firmy SanSwiss AG.

Celý obsah týchto stránok, ktorý je označený obchodnou značkou alebo logom, je pod zapísanou a/lebo registrovanou známkou SanSwiss AG.

Sťahovanie alebo tlač informácií z týchto stránok je dovolený výhradne pre súkromnú, nie pre komerčnú potrebu. Všetky vlastnícke práva zostávajú firme SanSwiss AG. Kopírovanie, šírenie, zmeny, napájanie alebo používanie stránok ku komerčných účelom je bez predchádzajúceho písomného súhlasu od firmy SanSwiss zakázané.

Zneužitie obchodných značiek obsiahnutých na týchto stránkach alebo iného obsahu je prísne zakázané. Dôrazne upozorňujeme, že firma SanSwiss AG bude presadzovať svoje práva duševného vlastníctva všetkými zákonnými prostriedkami.

Umožnením prístupu na tieto internetové stránky a umožnením ich používania neposkytuje firma SanSwiss AG Vám ani tretím osobám v žiadnom prípade licenčné ani vlastnícke práva.

Žiadne záruky a ručenia

SanSwiss AG sa maximálne snaží podávať presné informácie, napriek tomu však nepreberáme výslovne ani mlčky ručenie ani záruku za presnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach a odmietame akékoľvek ručenie alebo zodpovednosť za priame i nepriame škody, náklady, straty alebo nároky z ručenia, ktoré by boli prípadne spôsobené prístupom na tieto internetové stránky alebo ich používaním.

Okrem toho nepreberá SanSwiss AG žiadne ručenie ani zodpovednosť za straty vzniknuté v súvislosti s vírusmi, ktoré by prípadne napadli Vaše počítačové systémy alebo iný majetok potom, čo ste využívali obsah týchto internetových stránok, podali odvolávku alebo si obsah stiahli. Sťahovanie obsahu týchto internetových stránok je zásadne na vlastnú zodpovednosť.

V rámci zákonom dovolených pravidiel sa SanSwiss AG a jej zodpovedné osoby výslovne zriekajú všetkých, škodných nárokov v dôsledku používania alebo prístupu na tieto internetové stránky.

Odkazy na ďalšie internetové stránky

Tieto internetové stránky môžu obsahovať spojenia („Linky“) alebo odkazy na ďalšie internetové stránky, prípadne môžu byť otvorené cez odkazy z iných internetových stránok, na ktoré nemá SanSwiss AG žiadny vplyv. SanSwiss AG nepreberá žiadnu zodpovednosť za dostupnosť cez obsah týchto iných, internetových stránok a neručí za škody alebo ujmy vzniknuté v dôsledku používania tohto obsahu alebo tohto prístupu. Akýkoľvek Link na iné internetové stránky slúži len k ľahšiemu použitiu týchto internetových stránok.

Aplikovateľnosť práva a súdna príslušnosť

Akékoľvek sporné prípady alebo nároky, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku používania týchto internetových stránok, podliehajú švajčiarskemu súdu. Súdna príslušnosť je výhradne Balsthal (Solothurn), Švajčiarsko.

Zmeny podmienok používania

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky používania kedykoľvek zmeniť alebo opraviť. Ako užívateľ týchto internetových stránok ste viazaný revidovanou verziou podmienok. Preto Vám odporúčame, aby ste túto stránku navštevoval pravidelne, aby ste boli informovaný o aktuálnych podmienkach používania.

Kontaktný formulár

Sanswiss AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen
Tel: +4162 389 05 10
Fax: +4162 389 01 43

Vedenie spoločnosti

Urs Gasser         Olivier Gunther