MONTÁŽNE ŠKOLENIE SANSWISS

sprchové KÚTY

Od 22.1.2020 do 18.3.2020 budú vo firme SanSwiss s.r.o. prebiehať montážne školenia na sprchové kúty SanSwiss.
Cieľom tejto akcie je skvalitnenie servisných prác. Prihlášky najneskôr do 20.12.2019.

PDF Montážne školenie SanSwiss PDF

Montážní školení 2020