Cookies
Potvrdit moje volby
Povolit vše

Zamítnout vše

Podmínky ochrany dat SanSwiss AG
pro používání portálů SanSwiss

Jsme rádi, že Vás můžeme přivítat na našich internetových stránkách.
Přístup na tyto stránky a jejich používání podléhá následujícím podmínkám.

Práva duševního vlastnictví

Veškerá autorská a jiná práva duševního vlastnictví ke všem textům, obrázkům a jiným datům obsaženým na těchto stránkách jsou vlastnictvím firmy SanSwiss AG.

Veškerý obsah těchto stránek, který je označen obchodní značkou nebo logem, je pod zapsanou a/nebo registrovanou známkou SanSwiss AG.

Stahování nebo tištění informací z těchto stránek je dovoleno výhradně pro soukromou, nikoliv komerční potřebu. Veškerá vlastnická práva zůstávají firmě SanSwiss AG. Kopírování, šíření, změny, napojování nebo používání stránek ke komerčním účelům je bez předchozícho písemného souhlasu od firmy SanSwiss AG zakázáno.

Zneužití obchodních značek obsažených na těchto stránkách nebo jiného obsahu je přísně zakázáno. Důrazně upozorňujeme, že firma SanSwiss AG bude prosazovat svá práva duševního vlastnictví všemi zákonnými prostředky.

Umožněním přístupu na tyto internetové stránky a umožněním jejich používání neposkytuje firma SanSwiss AG Vám ani třetím osobám v žádném případě licenční ani vlastnická práva.

Žádné záruky a ručení

SanSwiss AG se maximálně snaží podávat přesné informace, přesto však nepřebíráme výslovně ani mlčky ručení ani záruku za přesnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách a odmítáme jakékoli ručení nebo zodpovědnost za přímé i nepřímé škody, náklady, ztráty nebo nároky z ručení, které by byly případně způsobeny přístupem na tyto internetové stránky nebo jejich používáním.

Kromě toho nepřebírá SanSwiss AG žádné ručení ani zodpovědnost za ztráty vzniklé v souvislosti s viry, které by případně napadly Vaše počítačové systémy nebo jiný majetek poté, co jste využívali obsah těchto internetových stránek, podali odvolávku, nebo si obsah stáhli. Stahování obsahu těchto internetových stránek je zásadně na vlastní odpovědnost.

V rámci zákonem dovolených pravidel se SanSwiss AG a její zodpovědné osoby výslovně zříkají všech škodních nároků v důsledku používání nebo přístupu na tyto internetové stránky.

Odkazy na další internetové stránky

Tyto internetové stránky mohou obsahovat spojení („Linky“) nebo odkazy na další internetové stránky, případně mohou být otevřeny přes odkazy z jiných internetových stránek, na které nemá SanSwiss AG žádný vliv. SanSwiss AG nepřebírá žádnou zodpovědnost za dostupnost přes obsah těchto jiných internetových stránek a neručí za škody nebo újmy vzniklé v důsledku používání tohoto obsahu nebo tohoto přístupu. Jakýkoli Link na jiné internetové stránky slouží pouze k snadnému použití těchto internetových stránek.

Aplikovatelnost práva a soudní příslušnost

Jakékoli sporné případy nebo nároky, které by mohly vzniknout v důsledku používání těchto internetových stránek, podléhají švýcarskému soudu. Soudní příslušnost je výhradně Balsthal (Solothurn), Švýcarsko.

Změny podmínek používání

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky používání kdykoli změnit nebo opravit. Jako uživatel těchto internetových stránek jste vázán revidovanou verzí podmínek. Proto Vám doporučujeme, abyste tuto stránku navštěvoval pravidelně, abyste byl informován o aktuálních podmínkách používání.

Kontakt

Sanswiss AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen
Tel: +4162 389 05 10
Fax: +4162 389 01 43

Vedení společnosti

Urs Gasser         Olivier Gunther