Všetky sprchové zásteny SanSwiss spĺňajú európsku normu EN 14428:2008-A1, v ktorej sú definované aj požiadavky na tesnosť zásten.

V závislosti na dizajne a konštrukcii však existujú určité rozdiely v úrovni tesnosti, ktoré je potrebné vziať do úvahy. Typy s rámovými profilmi poskytujú pochopiteľne lepšiu tesnosť ako bezrámové typy.

Úroveň tesnosti určuje:
- tvar rámu
- tvar profilov
- pánty
- dizajn

Bez ohľadu na to, pre aký dizajn alebo konštrukčné riešenie sa Váš zákazník rozhodne, poskytujú všetky sprchové zásteny SanSwiss účinnú ochranu proti striekajúcej vode.
Tesnosť
Bezrámové zásteny bez prahovej lišty
poskytujú dobrú ochranu proti striekajúcej vode a spĺňajú najvyššie optické nároky. Kvôli chýbajúcej prahovej lište sa však môže von ľahšie dostať striekajúca voda. Vďaka zabudovaniu nízkej prahovej lišty sa značne zlepšuje tesnosť.
Tesnosť
Čiastočne rámové zásteny s prahovou lištou
poskytujú veľmi dobrú ochranu proti striekajúcej vode. Tenký rámový profil alebo prahová lišta zásadne bráni vytekaniu vody zo sprchy.
Tesnosť
Rámové zásteny s rámovými profilmi
poskytujú optimálnu ochranu proti striekajúcej vode. Ochranný účinok je tým väčší, čím väčší je dolný vodorovný profil. Zástena zadrží vodu aj pri intenzívnom sprchovaní.

Rozdiely v ochrane proti striekajúcej vode závisia od:

• Druhu rámu

• Tvaru rámových profilov

• Druhu pántov

• Designu sprchovej zásteny

Cena s tým nemá žiadnu súvilosť.