MONTÁŽ NA VANIČKU MONTÁŽ NA VANIČKU
MONTÁŽ NA VANIČKU

Sprchové zásteny v štandardných i zvláštnych rozmeroch sa vždy montujú s odsadením (7 až 25 mm; podľa typu) od hrany vaničky.
MONTÁŽ NA DLAŽBU MONTÁŽ NA DLAŽBU
MONTÁŽ NA DLAŽBU

Sprchové zásteny vo zvláštnych rozmeroch:
Sprchové zásteny sa montujú bez odsadenia.

Sprchové zásteny v štandardných rozmeroch:
Pozor: hrozí riziko, že sprchová zástena bude menšia než zmeraná šírka dlažby. Je potrebné riadiť sa tabuľkami rozmerov na stranách 'Technická špecifikácia' na konci každého typového radu. V prípade pochybností sa obráťte na nás.