Pokyny k zameriavaniu


- Všetky rozmery je nutné uvádzať v milimetroch.

- Nákres situácie sa kreslí z polohy pred sprchovou zástenou. Určenie pravej a ľavej strany sa uvádza podľa nižšie uvedeného obrázku.

- Zameranie je možné urobiť až vtedy, keď je položená dlažba a sú obložené steny.

- Odsadenie predstavuje vzdialenosť, o ktorú je zástena odsadená od okraja vaničky z dôvodu lepšej tesnosti.

- Pri montáži na vaničku sa zásteny automaticky vyrábajú s odsadením - 7 až 25 mm; podľa typu.

- Pri montáži na dlažbu sa sprchová zástena montuje priamo na dlažbu. Pri objednávke štandardného rozmeru je nutné vziať do úvahy, že kvôli vyššie popísanému odsadeniu je skutočná šírka zásteny menšia ako objednávací rozmer. Napríklad dvere s bočnou stenou SWING-Line s objednávacím rozmerom 900 x 900 mm majú skutočnú šírku 870 x 870 mm (od steny na stred skla). Pri objednávke štandardného rozmeru je preto nutné vziať do úvahy tabuľky šírok pri montáži na dlažbu, ktoré sú uvedené v Technických informáciách na konci každej typovej rady.
V nike V nike
1) Zmerajte 3 rozmery otvoru do niky: šírku hore, uprostred a dole.
2) Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3) Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.
V rohu V rohu
1) Zmerajte šírku pravej a ľavej strany - vzdialenosť od steny k vonkajšej hrane vaničky.
2) Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3) Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.
U-montáž U-montáž
1) Zmerajte šírku pravej a ľavej strany - vzdialenosť od steny k prednej hrane vaničky. Taktiež zmerajte šírku vaničky vpredu.
2) Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3) Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.