preloading
Podmienky ochrany dát SanSwiss AG pre používanie portálu SanSwiss
Sme radi, že Vás môžeme privítať na našich internetových stránkach. Prístup na tieto stránky a ich používanie podlieha nasledujúcim podmienkam.

Práva duševného vlastníctva]
Všetky autorské a iné práva duševného vlastníctva ku všetkých textom, obrázkom a iným dátam obsiahnutých na týchto stránkach sú vlastníctvom firmy SanSwiss AG.

Celý obsah týchto stránok, ktorý je označený obchodnou značkou alebo logom, je pod zapísanou a/lebo registrovanou známkou SanSwiss AG.

Sťahovanie alebo tlač informácií z týchto stránok je dovolený výhradne pre súkromnú, nie pre komerčnú potrebu. Všetky vlastnícke práva zostávajú firme SanSwiss AG. Kopírovanie, šírenie, zmeny, napájanie alebo používanie stránok ku komerčných účelom je bez predchádzajúceho písomného súhlasu od firmy SanSwiss zakázané.

Zneužitie obchodných značiek obsiahnutých na týchto stránkach alebo iného obsahu je prísne zakázané. Dôrazne upozorňujeme, že firma SanSwiss AG bude presadzovať svoje práva duševného vlastníctva všetkými zákonnými prostriedkami.

Umožnením prístupu na tieto internetové stránky a umožnením ich používania neposkytuje firma SanSwiss AG Vám ani tretím osobám v žiadnom prípade licenčné ani vlastnícke práva.