preloading
Dbáme na životné prostredie a chránime ho.
Hlavným cieľom skupiny Ronal je chrániť prírodné
zdroje pri všetkom svojom počínaní, zabezpečovať
výrobné procesy s ohľadom na životné prostredie
a trvalo zlepšovať jeho ochranu.