Pokyny k zaměřování


- Všechny rozměry je nutné uvádět v milimetrech.

- Nákres situace se kreslí z polohy před sprchovou zástěnou. Určení pravé a levé strany se uvádí podle níže vedeného obrázku.

- Zaměření je možné provést, až když je položena dlažba a jsou obloženy stěny.

- Odsazení představuje vzdálenost, o kterou je zástěna odsazena od okraje vaničky z důvodu lepší těsnosti.

- Při montáži na vaničku se zástěny automaticky vyrábějí s odsazením - 7 až 25 mm; podle typu.

- Při montáži na dlažbu se sprchová zástěna montuje přímo na dlažbu. Při objednávce standardního rozměru je nutno vzít v úvahu, že kvůli výše popsanému odsazení je skutečná šířka zástěny menší než objednací rozměr. Například dveře s boční stěnou SWING-Line s objednacím rozměrem 900 x 900 mm mají skutečnou šířku 870 x 870 mm (od zdi na střed skla). Při objednávce standardního rozměru je proto nutné vzít v úvahu tabulky šířek při montáži na dlažbu, které jsou uvedeny v Technických informacích na konci každé typové řady.
V nice V nice
1) Změřte šířku nahoře, uprostřed a dole.
2) Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3) Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.
V rohu V rohu
1) Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k vnější hraně vaničky.
2) Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3) Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.
U-montáž U-montáž
1) Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k přední hraně vaničky. Také změřte šířku vaničky vpředu.
2) Ověřte, zda je zeď ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3) Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.