preloading
Podmínky ochrany dat SanSwiss AG pro používání portálů SanSwiss
Jsme rádi, že Vás můžeme přivítat na našich internetových stránkách. Přístup na tyto stránky a jejich používání podléhá následujícím podmínkám.

Práva duševního vlastnictví
Veškerá autorská a jiná práva duševního vlastnictví ke všem textům, obrázkům a jiným datům obsaženým na těchto stránkách jsou vlastnictvím firmy SanSwiss AG.

Veškerý obsah těchto stránek, který je označen obchodní značkou nebo logem, je pod zapsanou a/nebo registrovanou známkou SanSwiss AG.

Stahování nebo tištění informací z těchto stránek je dovoleno výhradně pro soukromou, nikoliv komerční potřebu. Veškerá vlastnická práva zůstávají firmě SanSwiss AG. Kopírování, šíření, změny, napojování nebo používání stránek ke komerčním účelům je bez předchozícho písemného souhlasu od firmy SanSwiss AG zakázáno.

Zneužití obchodních značek obsažených na těchto stránkách nebo jiného obsahu je přísně zakázáno. Důrazně upozorňujeme, že firma SanSwiss AG bude prosazovat svá práva duševního vlastnictví všemi zákonnými prostředky.

Umožněním přístupu na tyto internetové stránky a umožněním jejich používání neposkytuje firma SanSwiss AG Vám ani třetím osobám v žádném případě licenční ani vlastnická práva.