preloading
Dbáme na životní prostředí a chráníme ho.
Hlavním cílem skupiny Ronal je chránit přírodní
zdroje při veškerém svém počínání, zajišťovat
výrobní procesy s ohledem na životní prostředí
a trvale zlepšovat jeho ochranu.